Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøtet i BUL

Årsmøtet 2005

Bardal Ungdomslag avholder årsmøte for 2005 mandag 30 januar klokken 19.30 på Bardal Ungdomshus.

Det er helt  vanlige årsmøtesaker som skal opp. I tillegg skal ny § 1 vedtas. Den ble vedtatt endret på årsmøtet for 2004 og er egentlig kun en retting av en skrivefeil i de originale vedtektene for laget.

I de gamle vedtektene står det at laget skal være ..."upolitisk". Det var ment å stå   .."partipolitisk uavhengig".  Denne endringen er tatt med i ny § 1.

Denne parragrafen er også endret slik at alle nå kan tas opp som medlem av laget , uavhengig av alder. Tidligere var det satt en nedre aldersgrense på 15 år for å være medlem. Dette skrev seg nok fra den gang laget i hovedsak  hadde offentlige dansefester som hovedfelt der aldersgrensen var satt til 15 år for å kunne få adgang. Barnefester og 17. mai var unntak fra regelen.

Det nye styret vil sansynligvis bestå av bl. a. Merete Fagerås som ny leder . De øvrige styremedlemmene vil vi komme tilbake til etter årsmøtet. Valgkomiteens forslag er ennå ikke gjort offentlig siden den ikke ble vedlagt årsmeldingen .

Vi vet også at det jobbes i det skjulte med en støtteforening til Ungdomslaget viss formål er å samle inn penger. Mere om denne nyheten kommer senere

 

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden