Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Nytt styre i BUL

Årsmøtet avholdt

BUL har avholdt sitt årsmøte for 2006 og nytt styre ble som følger:

Leder: Merete Fagerås

Nestleder: Laila Skar

Sekretær: Marthe Berg-Olsen

Styremedlemmer : Odd Arne Stavik og Line Kristiansen

Ny kasserer ble vår nye innbygger , Marita, revisorer ble Arne og Trygve.

Valgkomite: Martin, Liv J. og Rolf N.

Det var vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker var ikke kommet styret i hende , men styret hadde selv ett par saker.Ny § 1 endelig vedtatt. I tillegg ble det gjort endringer i § 2 der ordlyden blir slik at alle er ikkebetalende medlemmer av BUL inntil  det året de  fyller 15 år. Fra dette året må alle medlemmer betale en årskontigent fastsatt av lagets årsmøte eller generalforsamling. For tiden er denne kontingent satt til kr. 120,- pr. pers  

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden