Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i BLM

Årsmøte i BLM søndag den 12. mars 2006 hos Anna Lisa Bårdgård. Servering av mat samt trekning i BLM sitt lotteri.

Vinterstemning i Bardal. Foto: Kent Vassdal.

Vinterstemning i Bardal. Foto: Kent Vassdal.

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

BARDAL LOKALHISTORIE- OG MUSEUMSLAG (BLM)

SØNDAG DEN 12. MARS 2006

HOS  ANNA LISA BÅRDGÅRD  

Saksliste

*      Valg av møteleder og sekretær

     Godkjenning av innkalling

     Referat fra årsmøte i BLM 18. februar

        2005

*      Årsmelding 2005 og godkjenning

        av denne

     Regnskap 2005 og godkjenning av denne

     Årsplan for 2006 (diskuteres på årsmøtet)

     Styrets saker

       -   Invitasjon til deltakelse i Helgeland Museum

       -   Omorganisering av lagstrukturen i Bardal

     Innkomne saker

       -  Saker som ønskes tatt opp meddeles Anny Vassdal

           innen 8. mars

*     Valg av styre m.fl. 2006

Ikke-medlemmer inviteres også til å komme. Servering av mat, samt trekning av lotteri.

Velkommen !

Hilsen Styret

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden