Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Prosjekt Bardal Gamle skole

Er den gamle skolen verdt å ta vare på ?

På gammelskola i Bardal er det samlet store mengder med gamle ting fra Neverlia. Mye av dette er så dårlig at det rett og slett bare må kastes. Vi har gått gjennom alt og det som har verdi er tatt vare på . BLM har også tatt vare på mange gamle brev og dokumenter fra Nerevlia. Det er spesielt brev fra Amerika og disse forteller en rørende historie om livet "over there".

I tillegg til dette materialet er det samlet flere hundre gjenstander fra bygda og Helgeland forøvrig.  Gamle orgler , kassa-aparater, radioer, butikkvarer fra 1945- 50 åra, bilder og mye mer. Museumslaget har et stort arbeid med å registrere dette og sette det inn i utstillinger på brygga.

I 1. etg er det gamle klasserommet ferdig innredet slik det var i en periodet etter krigen og fram til slutten av 1960. Hele den gamle boksamlingen er komplett samlet og er på plass i bokskapene , men vi savner et par av de gamle trepultene . Dersom noen i bygda har slike stående hjemme, er vi interessert i å få dem tilbakeført til museet

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden