Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Privat barnehage

Styret for barnehagen i Bardal er valgt

Bardal Grendeutvalg og Bardal Ungdomslag hadde et møte i Bardal torsdag kveld. Det ble en fin ordveksling mellom de oppmøtte som resulterte i følgende:

Bardal søker om opprettelse av egen privat barnehage fra 01.08.06.Tilbudet skal være fulltidsbarnehage. Det ble valgt et hurtigarbeidende styre som skulle få de formelle godkjenningene på plass snarest mulig slik at det kan lyses ut stillinger . Det regnes med inntil tre stillinger på fulltidstilbud. Et eget barnehagestyre vil bli valgt senere når det blir avklart hvem som skal stå som eier/driver.  Det er flere modeller til utredning. . Fra høsten 2006 vil det være 12 aktuelle barn i Barnehagen .   I tillegg kan det komme to til slik at antallet kan bli 14 i løpet av 2006/07. Dette antallet vil variere en del men det vil være nokså stabilt  de neste 5 -6 årene.

Styret består av Marthe Berg-Olsen og Anita Løseth fra foreldresiden og Torbjørg Nikolaisen fra det politiske miljøet samt Anita Berg-Olsen som pedagogisk fagperson. Neste skritt er et møte med Oppvekst- og Kulturkontoret i kommunen.

Samtidig som denne gruppen arbeider med barnehagen , er det satt ned en annen gruppe som skal jobbe med å få oppstart av privat skole i Bardal fra høsten 2007. Det er foreløpig uklart hvor mange stillinger det er behov for her . Etter hvert som barna blir gamle nok , går de over fra barnehage til skole. Barnetallet vil øke fra 14 til 17 de første årene men stabilisere  seg rundt 10-14 en god stund.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden