Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal private Barnehage

Innkalling til styremøte

Bardal Velforening innkaller til styremøte i Bardal Bygdebarnehage tirsdag 27 juni , kl 19.30 på Bardal Skole

På møtets agenda står i uprioritert rekkefølge :

 • Orientering om siste utvikling ( brev fra fylket og OK-kontoret i Leirfjord)
 • Budsjett for 2006 og 2007 nå med kommunalt tilskudd
 • Underskrift av stiftelsesprotokoll
 • Konstituering av styret med valg av nestleder  etc
 • Omdisponering av bankkonto til leder og Merete Fagerås
 • Fastsetting av oppstartsdato for privat barnehage på full tid
 • Midlertidig ordning ut 2006 med privat barnehage 2 dager i uka, lokalisert til dagens lokaler i Bardal Skole
 • Ansettelse av pedagogisk leder, 2 assistentstillinger og renholder
 • Registrering av barnehagen i Brønnøyregistret.
 • Midlertidig leie av Bardal Helsehus som reserveløsning
 • Eventuelt andre saker

Bardal Bygdebarnehage

Trygve Berg-Olsen

styreleder

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden