Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Bygdebarnehage og SFO

Ledige stillinger !!

 

BARDAL BYGDEBARNEHAGE og SFO

 

Bardal Bygdebarnehage og SFO er en nyoppstartet privateid 1-avdelingsbarnehage med SFO med plass  opptil 18 barn fra 0 til 9 år. Vi ligger i flotte omgivelser med naturen, friluftsliv og barnas umiddelbare oppvekstmiljø tett inn på barnehagen. Vi vektlegger at barna skal få utvikle en trygg og positiv identitet gjennom utfoldelse i nærmiljøets natur, kultur og identitet.

Med forbehold om oppstart medio 1.september  2006, søker vi medarbeidere til et to-dagerstilbud (korttidsbarnehage) som utvides til heldagstilbud fra 01.01.07:

  • STYRER
  • ASSISTENTER
  •  RENHOLDER

Styrer (ca. 40 % som utvides til 100% fra 01.01.07)

-         med gode kunnskaper om barn

-         som kan motivere sine medarbeidere til å bidra til å realisere barnehagens samfunnsmandat

-         som er selvstendig og ansvarsfull, med handlekraft og klare mål for arbeidet i barnehagen

-         som er engasjert og tar initiativ

-         som har interesse for kultur, natur og friluftsliv

-         som er god til å samarbeide, og som verdsetter å ha stor frihet i ledelsesarbeidet.

Dette forutsetter ryddighet, god økonomistyring og god oversikt over de ulike ansvarsområder som ligger til det å være leder i en barnehage.

 

Det stilles krav om førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.

 

·        Assistenter ( 2 stillinger: h.h.v. 40% og 10 –15% som utvides til 100% og 35 – 50 % fra 01.01.07)

-         som kan skape et positivt klima i hverdagssituasjonene

-         som kan samarbeide med foreldrene

-         som deltar aktivt i daglige arbeidsoppgaver som samlingsstund, frilek, stell og omsorg

-         som deltar med engasjement i fellesskapet med barna og de andre voksne, og i utviklingen av barnehagen som helhet.

 

·        Renholder ( 10 % som utvides til 25% fra 01.01.07). Stillingen  kan kombineres med assistentstilling ovenfor).

 

Lønn og arbeidsvilkår etter tariff og gjeldende reglement. For stillingene gjelder vanlige ansettelsesvilkår i overensstemmelse med lover, regler og avtaler.

 

Tilsetting i barnehagen betinger at det kan legges fram politiattest og tilfredsstillende helseattest.

Behov for bolig og barnehageplass bes opplyst i søknaden.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Anita Berg-Olsen tlf. 75048854/ 91164464, eller på hjemmesiden:

Søknad med CV og attester sendes til Bardal Bygdebarnehage v/ Trygve Berg-Olsen, 8897  Bardal innen 10.08.06

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden