Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Bygdebarnehage

Barnehagen er nedlagt fra 1 januar 2009

Barnehagen ble nedlag 1 januar 2009. Den er nedlagt på ubestemt tid og kan gjenåpnes dersom tilgang på barn endrer seg.

Velforeningen er fortsatt operativ og vil ha årsmøte ca 18-20 mai 2009

I dag 18 september var første dag for den nye barnehagen. Fram til nyttår skal den private barnehagen ha åpent to dager i uka og siden den kommunale fortsatt er i drift ut året med tre dager i uka , er det et faktum at Bardal har fått ett fullverdig tilbud i bygda med fem dager. Gratulerer  Bardal.

Fra 1 januar 2007 er det full drift i Bardal Bygdebarnehage

Styrer ble Alice Vassdal, bosatt i Levang men pendler inn til Bardal.

Assistent 1 er tilsatt og denne jobben gikk til Marthe Berg-Olsen.

Renholder er Torbjørg Nikolaisen. Hun begynte i jobben 1 mars 2007 etter at den gamle renholderen sluttet etter eget ønske.

I en periode på ett år vil det være ansatt vikarer i Marthe Berg-Olsens svangerskapspermisjon.

Det var fire søkere til denne stillingen og det er mulig at vi velger å dele opp stilingen i permisjonsperioden i to stillinger som til sammen utgjør 75 % + 33 % stilling . Dette vil gi større effekt i en tid der det er en del små barn i barnehagen.

 

Ingvild S. Bårdgård ble ansatt som assistent i 85 % stilling fra 14 mars 2007 og inn til videre. Driften av barnehagen vurderes hver måned pga anstrengt økonomi. Driften er sikret fram til 1 oktober med mulighet for forlengelse ut året.

Det er søkt om ekstra midler fra Leirfjord kommune, men dette er det ikke kommet svar på ennå. Blir behandlet i slutten av august.

 

SISTE !

Barnehagens styre i samråd med de ansatte og foreldre har vedtatt å legge ned virksomheten ved barnehagen fra 1 desember 2008.  Det ble for lite barn igjen til å kunne drive et godt nok pedagogisk tilbud. Styret beklager situasjonen men det er ingen annen utveg enn å legge ned. Bardal Velforening fortsetter som eget lag.

 

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden