Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info
 

Finansiering av skolekjøp

Bardal Velforening vil rette en stor takk til alle som så langt har bidratt til at kjøpet av Bardal skole skulle gå i orden. Følgende lag har bidratt:

  1. Bardal Helselag kr. 5000,- ( vedtak på å overføre)
  2. Bardal Grunneierlag kr. 5000,- ( vedtak på å overføre)
  3. Bardal Museumslag kr. 10000,-
  4. Bardal Judolkubb kr. 25000,-
  5. Bardal Janitsjarorkester kr. 69000,- ( vedtak på å overføre fra et stående fond som ble opprettet da orkesteret ble lagt ned )
  6. Bardal Ungdomslag stiller opp med månedlige tilskudd på det lånet som velforeningen har tatt opp, ca 22000,-   pr år. I tillegg stiller laget med alle sine eiendeler til det nye bygdehuset i Bardal
  7. Bardal Velforening kr. 170 000,-  , tas opp som lån over 10 år
  8. Private givere i Bardal har til nå gitt kr 93800,- , men dette beløpet vil sikkert stige

Selve bygget koster oss kr. 310000,-  . I tillegg kommer oppmåling , tinglysing og dokumentavgift som utgjør nesten 23000 og kjøp av det aller meste av innboet . Dette til en spottpris på kr. 5300,-

Det overskytende beløpet skal brukes til å montere opp 2 varmepumper samt omkopling av ventilasjonsanlegget  slik at vi kan spare strøm.

Alt i alt må vi kunne si at kjøpet ble overkommelig men uten all støtte fra Bardal kunne dette ikke ha gått. Det viser igjen at når det virkelig gjelder , stiller alle opp.

For dere ute i verden som ikke har fått gitt penger til Bardal Bygdehus , er dette ikke forsent . Pengene kan sendes til vår konto 4516 14 80618

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden