Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Ungdomslag

Nyttårsaften 2000 på Ungdomshuset

Nyttårsaften 2000 på Ungdomshuset

Ungdomshuset i Bardal, ca. 1920

Ungdomshuset i Bardal, ca. 1920

Bardal Ungdomslag ble stiftet i 1901 under navnet "Bardal Læseforening", egentlig ei gruppe personer som møttes for å utveksle informasjon og lese bøker.

Gruppa fikk tidlig eget bibliotek og gav ut en lokalavis som gikk under navnet Tolken. Denne avisen lever fortsatt som infoavis i bygda og forteller om lagets aktivitet.

Bardal Ungdomslag driver lokalt kulturarbeid i bygda og dette gjøres bl.a. ved å arrangere folkefester, revyer, skiløp, bygdedager (Ungdomslagets Dag), folkemøter, ansvarlig for bygdas veglys , ansvarlig arrangør av 17. mai og julefester osv.

Laget har i hovedsak medlemmer fra lokalsamfunnet og alt arbeid gjøres på frivillig dugnad. De fleste i bygda må en eller annen gang i løpet av året trå til i de komiteer som trengs for å kunne ha et aktivt kulturtilbud.

Laget styres av et styre som velges av en generalforsamling. Årsmøte i januar hvert år.

Styret for 2011

Styreleder: Hanne Andersen Nikolaisen

De øvrige i styret : Maria Selnes, John Hepsø, Ole Lorentzen og Marianne Kristiansen

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden