Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

INFO fra BUL

Denne infoen er også sendt ut i posten.

 

Det nye styret i Bardal Ungdomslag er kommet godt i gang med arbeidet, og vil med dette sende ut litt informasjon til medlemmene og ellers bygdeværinger som er interessert i hva som skjer i laget og i bygda.

       Vedtektene for BUL slår fast at laget: har til formål å bibringe sine medlemmer opplysning og dannelse så vel som hygge og fornøyelse.” Dette vil det nye styret prøve å etterkomme så godt som mulig. Vi sender ut  en aktivitetsplan for 2007 som legger opp til varierte aktiviteter for alle – både store og små. Men skal vi få dette til, er vi avhengig av at alle gode krefter står oss bi og hjelper til med å gjennomføre det som er planlagt. Ønsker vi at ting skal skje i bygda, må vi nok gjøre det selv. Vi håper selvfølgelig at alle støtter opp om å lage trivsel og hygge for bygda og hverandre.

       Hjemmesidene for Bardal inneholder nyhetsstoff og informasjon om ting som skjer i bygda. Styret i BUL vil hele tiden legge ut aktuelt stoff om arrangementer, aktiviteter, styresaker, referater, informasjon, bilder, osv. Her kan dere finne stoff ved å klikke dere inn på  www.bardal.info.

·        Aktivitetsplanen 2007 sendes ut til orientering. Det er likevel ingen ting i veien for at det kan foreslås andre aktiviteter. Vi tar veldig gjerne i mot forslag. Ta kontakt med noen i styret hvis du har gode idèer om hva som kan gjøres! På planen er oppført forslag til komitèer til de ulike arrangement. Dersom tidspunkt ikke passer, ta kontakt med Hanne Nikolaisen. Gi gjerne beskjed om hvilke andre komitèer du kan tenke deg å bytte med. Gi også beskjed om andre ting du kan bidra med til ”hygge og fornøyelse”. (Bake kaker, snekre og male, holde tale, skrive sanger, starte revy, vaske, holde skyss eller lignende). Sekretær sender ut påminnelse om de ulike arrangementene i god tid til den som er valgt til leder.

·        Medlemsverving. Innbetalingskort til medlemskontingent følger ved denne sendingen. Vi håper selvsagt at alle støtter BUL gjennom medlemskap. Kontingenten er kr. 120. Styret vil også sende info til ”utflaggete” bardalsværinger i håp om at de også synes det er viktig å støtte opp om liv og aktiviteter i bygda – også i tider de er hjemme på besøk. Styret vil også behandle sak om medlemsfordeler ved å være medlem (f.eks. billigere inngang på off. fester, nedsatt pris ved leie av lokaler, osv.) Alle medlemmer vil etter hvert få utdelt medlemskort.

Styret oppfordrer også alle foreldre til å melde inn ungene sine i BUL. For barn inntil 15 år koster medlemsskapet ingenting. Men det er viktig at vi kan vise til at vi også har barn som medlemmer ettersom kulturmidler som deles ut av Leirfjord kommune, fortrinnsvis skal brukes på barn og unge.

       Månedslotteriet er et enkelt lotteri der lodd kan kjøpes på Bardalsmat i åpningstiden. Hvert lodd koster 2 kr. Den siste lørdagen i hver måned trekkes så et gavekort à 200 kr - fritt valg av salgsvarer på Bardalsmat (matvarer, kaffe, brus, vin, øl, middag osv.). Loddbok ligger utlagt på Bardalsmat.

·        Husstyret. BUL har valgt Laila Skar og Sigurd Langfors til å sitte i det felles husstyret som skal planlegge og tilrettelegge bruken av Bardal Bygdehus. Husstyret består av: 1 fra Bardal Helselag (Ella Vassdal), 1 fra Bardal Judoklubb (Jostein Sletvold), 1 fra Bardal Lokalhistorie- og Museumslag (Trygve Berg-Olsen), 1 Fra Bardal Velforening (Rolf Nikolaisen), og 2 fra Bardal Ungdomslag. Husstyret har allerede hatt flere møter for å konstituere seg, og bli enige om arbeidsmåter og arbeidsfordeling. De ulike som sitter i utvalget skal representere de ulike lagenes behov, og se til at bruken av huset tilpasses ulike aktiviteter. Da er det viktig at alle lagene engasjerer seg i møter som de enkelte lagene innkaller til for å få innspill fra medlemmene som formidles videre til husstyret. Husstyret vil selv legge opp til informasjon fortløpende. De enkelte lagene arrangerer medlemsmøter for å informere og diskutere framdriften i dette arbeidet.

      Oppslagstavla ved senteret vil i løpet av kort tid bli reparert og flyttet inn mot inngangen til Bardalsmat. Her vil alle kunne orientere seg om saker og ting som skjer i bygda. Alle vil også ha tilgang til å henge opp informasjon som er viktig for alle å kjenne til. BUL bekoster materialutgiftene.

·        Styret er i manko for nøkler til huset, og ber om at alle som har fått utlevert nøkler i en eller annen forbindelse leverer dem til Kato Nilsen/ Sigurd Langfors.

 Styret i BUL

Mars 2007

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden