Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Medlemsmøte i BUL

Nytt om Bygdehuset

 

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I BUL 

23.04.07    kl. 19.30 på Ungdomshuset

Saksliste:

  1. Aktivitetsplan for 2007
  2. Orientering om regnskap og budsjett
  3. Medlemsfordeler
  4. Julelotteriet 
  5. Gjennomgang av heimesiden for BUL
  6. Orientering om arbeidet i husstyret for Bardal Bygdehus
  7. BUL`s behov i Bardal Bygdehus
  8. Evt.

Sak 7:             BUL`s behov i Bardal Bygdehus

Husstyret som planlegger samordningen og bruken av Bardal Bygdehus har bedt alle lag og foreninger om å gi tilbakemeldinger om hvilke behov og ønsker de har i Bardal Bygdehus.

Følgende forslag legges fram av styret, og behandles av medlemsmøtet:

Rombehov:

- Kontorplass/ arkivrom

- Festsal

- Restaurant

- Kjøkken

- Inngang og garderobe

- Toaletter/ dusj

- Tilpasning for funksjonshemmede

Ombygging/ tilpasning

BUL`s syn er at omkostningene med ombygging/ tilpasning av Bardal Bygdehus må bli minst mulig, og at endringene blir gjort innenfor de eksisterende bygningsmessige rammer.

Framdrift:

BUL ønsker en fortgang av planleggingen i husstyret slik at aktiviteter og utstyr kan flyttes til Bygdehuset snarest.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Enkel servering

                     Bardal  12.04.07                                                                        Styret i BUL

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden