Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i Velforeningen og bygdemøte

Styret tok gjenvalg

Årsmøtet ble avholdt 23 mai på Bardal Bygdehus. Årsmelding ble godkjent med små endringer.

Nytt styre for 2007/2008

Leder: Trygve Berg-Olsen

Nestleder: Rolf Nikolaisen

Sekretær: Arna Meisfjord

Styremedlemmer: Marthe Berg-Olsen og Ole Morten Lunde

Vararepresentanter: Anita Berg-Olsen (1.) og Ronald Grip (2)

Kasserer ble foreslått gjenvalg på Liv Johannesen

Revisor : Sigurd Langfors og Arne Blyseth

Det ble også oppnevnt en valgkomite

 

Åpent møte i Husstyret etter årsmøtet.

Her ble tegningene presentert , kostnadsoverslag på ombyggingen og framdriftsplan for ombyggingen.

Jostein presenterte arbeidsboka for Bardal Bygdehus. Referater fra Husstyrets arbeid vil ligge under linken til Bardal Velforening.

Velforeningen har skrinlagt planene for å få til et samlokalisert flerbrukshus i Bardal . Tiden var ikke moden for slik tenking ennå. Bardal Ungdomslag har i et styremøte vedtatt at BUL overtar Bardal Bygdehus som ene eier . Dette kommer opp som egen sak i et ekstraordinært  årsmøte i begynnelsen av juni

Det vil komme mere info om dette etter hvert.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden