Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Ekstraordinært årsmøte

BUL overtar Bardal Bygdehus ??

EKSTRAORDINÆRT  ÅRSMØTE I BUL

BARDAL BYGDEHUS TIRSDAG 05.06.2007, kl. 19.30

Sak 1 Overtakelse av Bardal Bygdehus

-         sak 30 / 07

-         investeringsbudsjett

-         driftsbudsjett pr.01.01.08

Som de fleste vet kom det for en tid siden ut forslag på avtaler mellom Velforeninga og de lagene som har bidratt til kjøpet av Bardal skole, og som også sitter i hustyret.

Dette skar seg,  i den forstand at lagene ikke ønsket noe eierforhold til huset, men heller leie ved behov. Ungdomslagets styre ble enige om å legge fram et forslag,- sak 30/07-, som går ut på at ungdomslaget overtar bygget fullt og helt når det er ferdigstillet.

Et slikt vedtak kan ikke styret avgjøre. Derfor kalles det inn til ekstraordinært årsmøte slik at styret får lagt fram sin vurdering av saken og grunnen til avgjørelsen. Det blir årsmøtet som skal ta den endelige avgjørelsen /  i et eventuelt vedtak.

 

Sak 30/07:  Gjennomgang av avtaleforslaget mellom BUL og Bardal Velforening

Husstyret har oversendt forslag til avtale mellom alle lag som evt. skal inn som eiere i Bygdehuset til behandling. Styret har diskutert saken, og har kommet fram til flg. Vedtak som Laila og Sigurd overbringer til husstyret:

 

Vedtak: BUL overtar det hele ansvaret for Bardal Bygdehus med de rettigheter og forpliktelser som følger når det er klart til å tas i bruk. De øvrige lag og foreninger som ønsker å bruke huset, inngår leieavtaler med BUL-styret ut fra sine behov. Det valgte husstyret som sitter i dag fortsetter arbeidet med å planlegge og organisere arbeidet med ombygging av huset til det er klart til bruk, og fungerer heretter som byggekomitè. Intensjonen med de videre planene er å imøtekomme ønsket om at bygdehuset skal fungere hensiktsmessig i forhold til ulike behov bygdefolket og de ulike lagene har, innenfor det som er rimelig ut fra økonomiske og praktiske hensyn.

 

Sak ll. Salg av ungdomshuset og Lisevja?

-         styresak 35 / 07

Sak 35/07: Salg av Bardal ungdomshus og Lisevja

Styret diskuterte plan for salg av Bardal ungdomshus og Lisevja. Salget foregår samlet eller hver for seg.

Vedtak: Under forutsetning av positivt vedtak på det ekstraordinære årsmøtet for styret i oppdrag å selge Bardal Ungdomshus og tidligere fotballbane i Lisevja. Styret utnevner en ansvarlig for salget. Det settes av kr. XXX til annonsering. Bygning og eiendom legges ut for salg på Bardal .info, Finn.no, oppslag på Bardalsmat, evt i lokalavis. Kjøpesum er best mulig pris. Åpen budrunde. Ansvarlig for salget undersøker de juridiske forhold rundt salget m.h.t. skjulte feil og mangler, reklamasjoner etc.Salgssum skal godkjennes av styret.

 

                                        Vi ønsker velkommen til alle!   Enkel servering!

                                        for styret

                                                                 Laila

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden