Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

BUL overtar Bygdehuset

Nesten enstemmig

Med 15 mot 1 stemme vedtok det ekstraordinære årsmøte  i Bardal Ungdomslag å overta Bardal Bygdehus  fra 01.01.08.

Husstyret fortsetter som før sitt arbeid med ombyggingsplanene og skal virke som en byggekomite fram til at huset er ferdig ombygget. Det nye bygdehuset skal etter planen stå ferdig til Utfløttarstemnet 2008.

Det vil bli satt ned en komite eller utvalg som får i oppgave å samle inn penger til ombyggingen slik at Bardal Ungdomslag slipper å låne så mye. I fjor høst og fram mot årsslutt ble det samlet inn over 200000 kroner i Bardal og dette fra et fåtall personer.  Kroner  100000 er et mulig mål for denne gruppa å kunne samle inn.

Det ble enstemmig vedtatt å selge Lisevja. Dette er et jordstykke på ca 22-23 mål som ligger mellom gårdene Lien og Enga. En gang i tiden hadde Bardal Idrettslag fotballbane på dette området før bjerk og older overtok arenaen. Banen holdt internatsjonale mål og den ble bygget ved hjelp av en slags "tippemidler" . I dagens pengeverdi ville dette utgjøre rundt flere hundre tusen !

Det ble også vedtatt å selge Bardal Ungdomshus til høystbydende. Huset vil bl.a. bli lagt ut her på www.bardal.info

Salget av det gamle ungdomshuset har møtt stor motstand. Det snakkes mye rundt om på gårdene om følelser for det gamle huset men årsmøtet tolker det dit hen at de som ikke møtte opp for å være med på en demokratisk avgjørelse om salg av huset , er enig i det som blir gjort og støtter styret i sitt videre arbeid.

Vi ønsker Bardal Ungdomslag lykke til med prosjektet

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden