Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Ekstraordinært årsmøte

Bardal Velforening kaller inn til ny Generalforsamling

I forbindelse med at BUL overtar som ny eier av Bardal Bygdehus må dette tas opp som sak på en nytt årsmøte i laget. Årsmøtet må formelt fatte et vedtak som sier noe om hvordan bygdehuset skal overdras til ungdomslaget.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Sted: Bardal Bygdehus

Tid: Tirsdag 30 oktober, kl 19.30  

Saker som skal opp:

  1. Overdragelse av Bardal Bygdehus til Bardal  Ungdomslag      Styret legger fram følgende forslag til vedtak:     "Velforeningen overdrar Bardal Bygdehus til Bardal Ungdomslag for kr. 1,- . Forutsetningen for overdragelsen er at Bardal Bygdebarnehage får fortsette å drive som ved overtakelsestidspunktet. Avtalen vedrørende barnehagen opphører når Bardal Velforening oppløses"
  2. Velforeningen fortsetter som eierstyre for Bardal Bygdebarnehage: Styreleder orienterer kort om driften av Bardal Bygdebarnehage.
  3. Innkomne saker

Saker som skal tas opp må være leder i hende senest 28 oktober

Bardal Velforening

styreleder

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden