Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

BUL Info nr. 3 - 2007

Styret i BUL vil med dette informere om:

  ·        Salg av ungdomshuset

Som mange vil ha fått med seg, er altså ungdomshuset solgt. Det ekstraordinære årsmøtet som ble holdt 24.09.07, gav styret fullmakt til å foreta salg av ungdomshuset for bud over 150.000 kr. Salgssummen ble kr. 160.000, og kommer i sin helhet til å gå til å realisere kjøpet av Bardal Bygdehus. Lånet som Bardal Velforening har tatt opp, står i dag på ca. 160.000. Dermed vil BUL stå som eiere av et bygg med teknisk verdi rundt 6. mill., og samtidig være gjeldfri. Overdragelsen av ungdomshuset til ny eier vil skje 22. okt. Huset er ryddet og tømt, og alle eiendeler flyttet ned på bygdehuset. Tusen takk til dem som stilte opp i helga for å hjelpe til med flyttingen!

·        Overtakelse av Bardal Bygdehus

På det ekstraordinære årsmøtet 24.09.07 ble det vedtatt at BUL overtar ansvaret for Bardal Bygdehus. Dette vedtaket sier også at BUL overtar det lånet som Bardal Velforening tok opp for å kjøpe huset. Salgssummen for ungdomshuset vil altså gå til å innfri det som står som rest på dette lånet. Ettersom at ungdomshuset er solgt, vil datoen for overtakelsen skje i løpet av oktober.

·        Finansiering av ombyggingen av Bardal Bygdehus

Det er sendt ut en løpeseddel som forklarer den økonomiske situasjonen for laget, og med en forespørsel om støtte til å realisere planene som er gjort for ombygging av bygdehuset. Dette skrivet ble skrevet og sendt ut før vi visste at salget av ungdomshuset var en realitet. Derfor er det sikkert noen som stusser over de tallene som presenteres i dette skrivet. I og med salget av ungdomshuset, vil pengene brukes til å betale det lånet som står på bygdehuset. Fra 1.nov.07 vil altså BUL være eier av Bardal Bygdehus, og samtidig være gjeldfri. Innholdet i skrivet må forstås slik at styret ber folk om å støtte med månedlige bidrag for å kunne betjene et nytt lån – ca. 150.000 for å kunne foreta nødvendige ombygginger. Det er også et sterkt ønske om å kunne kjøpe inn nye bord, stoler, gardiner og belysning. Så vi oppfordrer alle til å gi sin støtte til å fullføre dette prosjektet slik at bygdehuset kan framstå som et ”nytt”, moderne og funksjonelt aktivitetshus for alle i bygda.

·        Dugnad

I følge aktivitetsplanen skal det skje en rekke aktiviteter fram mot jul. Dette betyr at det haster med å gjøre bygdehuset i stand til å gjennomføre disse. I første rekke skal kjøkkenet endres. Nye skap skal settes opp, vaskebenker må på plass, gymsal må ”pyntes” på – apparater skal tas ned, bilder må opp, belysning må planlegges, gardiner må kjøpes inn og henges opp, osv., osv. Etter jul vil det tas stilling til de større ombyggingene – omgjøring av garderobe til restaurant og innredning av et minikjøkken i tilknytning til restauranten, malingsarbeid osv. For å få dette til, er vi avhengige av at folk stiller opp og gjør en innsats slik at vi får til julebordet som planlagt, til helselagets julemesse, juletrefesten og 3. juledagsfesten. Allerede i uke 43 setter vi i gang. Gi beskjed om når det passer for deg til Sigurd: tlf.nr. 75048866/ 95167897, Anita: 75048854/ 91164464 så snart som mulig. Så setter vi opp en arbeidsplan, og tar kontakt.

·        Årets loddsalg går mot slutten. Vi håper at alle som har bøker gjør det de kan for å få solgt disse. Ennå trenger vi frivillige som kan være med og selge ut loddene som gjenstår. Ta kontakt med Laila: tlf.nr. 75048854/ 92442511.

 

EKSTRA  EKSTRA   EKSTRA    EKSTRA  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ombygging med ferdigstillelse 1.des.

Som allerede nevnt er det omfattende arbeidsoppgaver ungdomslaget står ovenfor fram til bygdehuset framstår slik vi ønsker det. Det er en tids- og ressurskrevende oppgave som både krever tilgang på kapital og arbeidskraft.

Økonomisk ser det ut til å kunne bli ei god løsning. Gavebrevene fra medlemmer er allerede begynt å komme inn. Den største oppgaven er å få de forskjellige arbeidsoppgavene utført. Bygdehuset skal være klart til å ta imot festglade mennesker 1. des. på lagets julebord. Allerede nå ser vi at den planlagte flyttingen av kjøkkenet ikke lar seg gjøre nå. Likeså den planlagte åpningen mellom sal og garderobe som skal gi ny restaurant. Styret har derfor i samråd med byggekomiteen kommet frem til følgende arbeider som skal være ferdig til 1.des:

o         Kjøkkenet blir ombygd i eksisterende kjøkkenlokaler med tillegg til tilstøtende klasserom.

o         Salen og gangen inn til salen renoveres noe. D.v.s. noen av apparatene tas ned for senere å omarbeides slik at de lett kan monteres opp igjen ved behov. Garderobekroker flyttes, ny belysning og bilder henges opp. Nye gardiner i sal.

Valg av kjøkkenløsning er ikke det som ble planlagt på tidl. medlemsmøter. Styret mener allikevel den valgte løsningen blir god og ønsker å prøve den ut for en periode. Skulle det imidlertid vise seg at medlemmene ikke ønsker denne løsningen, foretar vi ombyggingen som ble vedtatt på medlemsmøtet så fremt vi klarer å skaffe arbeidskraft til de nødvendige arbeidsoppgavene ombyggingen medfører.

 

Styret i BUL

17.10.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden