Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

MEDLEMSMØTE

22 september kl. 20.00

 

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I BUL        

                                                                          22.09.08 kl. 20.00   på Bardal Bygdehus

Saksliste:

 

1) Økonomi utfløttarstevnet

Nok et vellykket utfløttarstevne er gjennomført. Tiden er

inne for en vurdering av opplegget, og ikke minst – den

økonomiske uttellingen.

                                  

2) Ferdigstillelse Bakkabrua

Bakkabrua er ferdig etter en gedigen dugnadsinnsats. Vi

tar en gjennomgang av arbeidet fram mot sluttføringen

– også her det økonomiske regnskapet.

 

 3) Alkoholservering ved arrangementer i BUL`s regi

BUL har søkt kommunen om skjenkebevilling for alkohol-

servering ved flere arrangementer i år. Medlemsmøtet

tar dette opp til diskusjon for den videre praksis. 

                                  

 4) Åpen Post

Her kan medlemmene fremme saker av interesse for laget.

Meld gjerne i forkant av møtet til Rolf (48152420).

Enkel servering

16.09.08

Styret i BUL

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden