Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Næringsvirksomhet i Bardal

Siste etablerte bedrift er Remmen Maskin som eies og drives av Kato Nilssen. Han er således et godt eksempel på at det går an å flytte til Bardal, for så å se mulighetene.

Landbruk er samlet sett den største næringen i Bardal. I tillegg til å drive egen næring, er de viktige for alle oss som bor, da de også bidrar med nødvendig kunnskap og tjenester rundt i bygda.

Variasjonen i type næringer er derimot liten. Samtidig har teknologien gjort det mulig å skulle kunne drive "verdens"omspennende virksomhet med forretningsadresse i Bardal. Så hvem blir den neste til å satse.......

Bedin er et nettsted med gratis veiledning for bedrifter og etablerere.

Nedenfor følger en oversikt over registrerte næringsdrivende i Bardal (kilde: brønnøysundregistrene)

Registrerte foretak i Bardal
Firma Adresse Tlf/mobil Næring
Bardalsmat AS Bygdesentret 75048900 Småskala matproduksjon
Remmen Maskin Kato Nilsen Remmen 46663199 Anleggs-, byggeoppdrag
Vassdal Aksel Bardal ytre

::

Bardal Bygdebarnehage      

Bardal                     Barnehage (midl.nedlagt)
Landbruk/tilleggsnæring:
Arne Lindseth Lindset 41502728 Melk/storfe, gårdsag, vedproduksjon
Breimo Oddvar Øvre Breimo 99555173 Melk/storfe, gårdssag
Breimo Ole A Bardal Ytre 47674173 Storfe/sau
Even Zahl Vassdal 41578993 Melk/storfe
Geir Igeland ::
Hansen Harry Lagli 47888305 Melk/storfe, vedproduksjon
Kristensen Terje Englund 45279982 Sau
Langfors Sigurd Nedre Breimo 95167897 Gris
Langseth Ronald Haugjord 48026315 Skogsdrift
Lorentzen Gunnar Oppegården 91193178 Melk/storfe, gårdssag
Mads Nikolaisen Bardal Ytre 90269319 Melk/storfe/gris
Nilsen Laft Skogmo 91568634 Kjøttfe/transport
Ole Lorentzen ::
Rolf Nikolaisen ::
Skar Laila Mikalsen Austvika 95122970 Melk/storfe
Odd Arne Stavik ::
Svein Erik Sætre Sætre 97115590 Storfe/sau
Sætre Gunnar ::
Vassdal Anny ::
Åshild Bårdgård Blyset 94877234 Sau/ småskala mat

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden