Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i BUL

Innkalling

 

ÅRSMØTEINNKALLING BARDAL UNGDOMSLAG 2008

 

Styret i Bardal Ungdomslag innkaller med dette til årsmøte 2008:

 

Dato:    15.februar 2009

Tid:      kl. 20.00

Sted:    Bardal Bygdehus

Saksliste:

Sak 1:              Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2:             Godkjenning av saksliste

Sak 3:              Valg av møteleder og sekretær

Sak 4:              Godkjenning av årsmøtereferat 2007

Sak 5:              Godkjenning årsmelding 2008

Sak 6:              Godkjenning av regnskap 2009

Sak 7:              Godkjenning av budsjett 2009

Sak 8:              Styrets saker

a)      Endring av husleietakster

b)      Regler for alkoholskjenking for Bardal Bygdehus

c)      Drift av veilysanlegg

Sak 9:              Innkomne saker

Sak 10:            Godkjenning av aktivitetsplan 2009

Sak 11:            Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen 08.02.09

For styret i BUL

Rolf Nikolaisen

- leder

 

En fyldig årsmelding vil komme i postkassene i nær framtid

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden