Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i Bardal Velforening

Innkalling

Innkalling til årsmøte 2008 i Bardal Velforening Bardal Bygdehus 1 juni kl. 20.00 Saksliste: • Valg av møteleder og skriver • Godkjenning av innkalling • Referat fra årsmøte 2007 • Regnskap for Bardal Bygdebarnehage og Bardal Velforening • Valg Årsmelding for 2008 , Bardal Velforening Bardal Velforening ble stiftet 18 mai 2006 og ble dannet for å etablere en privat barnehage i Bardal. Velforeningen har hatt 4 styremøter i siste driftsår ( fra 22 mai 2008 til 22 mai 2009) og har behandlet i alt 10 saker. Antall medlemmer er uforandret siden 2006. Bardal Bygdebarnehage Bardal Velforening er eierstyre for Bardal Bydebarnehage og SFO og har hatt arbeidsgiveransvaret for de ansatte i barnehagen. Barnehagen ble midlertidig nedlagt fra 1. desember 2008. Bardal Velforening Året 2008 ble et vanskelig driftsår for barnehagen. I løpet av året flyttet en familie fra bygda samt at flere barn gikk ut av barnehagen grunnet skolestart og dette resulterte i at det aktuelle barnetallet i barnehagen sank. Dermed gikk inntektene drastisk ned og styret måtte følge opp driften fra måned til måned. Utpå senhøsten 2008 vedtok styret i velforeningen å innstille driften av barnehagen og de ansatte ble informert om dette og situasjonen fortløpende. Det ble bestemt at driften skulle opphøre midlertidig fra 1. desember. Hovedgrunnen for vedtaket om å legge ned driften var det lave barnetallet. Med kun ett til to barn kunne ikke driften fortsette verken med et pedagogisk eller økonomisk forsvarlig opplegg. De tilsette sluttet i jobben ca 1 desember etter å ha drevet barnehagen fra tidlig høst 2006. Bardal Velforening overlot alle sine fysiske eiendeler til Bardal Ungdomslag etter nedleggingen av barnehagen. Styret 2008 Leder: Trygve Berg-Olsen Nestleder: Rolf Nikolaisen Sekretær: Arna Meisfjord Foreldrerepresentanter: Maria Selnes og Mads Nikolaisen 1. vara: Anita Berg-Olsen 2. vara: Ronald Griep kasserer: Liv Johannesen revisorer: Arne Blyseth og Ingvild Bårdgård Valgkomite: Arne Lindseth og Kristin Lorentzen Regnskap for Bardal Velforening og Bardal Bygdebarnehage. Begge regnskapene er revidert og funnet i orden. Det ble avdekket en summeringsfeil i regnskapet til velforeningen, men denne var i foreningens favør. Ved avslutning av barnehagens regnskap viste dette et overskudd på ca kr. 3100,-. Dette beløpet ble overført til velforeningens konto. Regnskap oppbevares på Bardal Bygdehus og kan når som helst legges fram for gjennomsyn for interesserte. Regskapet for selve velforeningen legges ikke ved denne innkallingen men kan legges fram på årsmøtet ved ønske om dette. Til opplysning kan det nevnes at innestående beholdning pr. oppgjort dato er kr. 191996,- der inngående beholdning er kr. 250036,- og utgående beholdning kr. 58039,- Styret legger fram forslag til vedtak vedr. økonomien på årsmøtet. Styret legger også fram forslag om den videre driften av velforeningen på årsmøtet VALG 2009 Trygve Berg-Olsen, leder har sittet ett år og er på valg Rolf Nikolaisen, nesteleder og sitter ett år til Arna Meisfjord, sekretær, på valg Maria Selnes og Mads Nikolaisen sitter ett år til Vara: Anita Berg-Olsen og Ronald Griep ønsker å fortsette Kasserer : Liv Johannesen ønsker å fortsette Revisorer: Arne Blyseth ønsker å fortsette Ingvild Bårdgård er på valg og har sagt nei til å fortsette Kristin Lorentzen – Arne Lindseth Valgkomiteen: Kristin Lorentzen og Arne Lindseth. Disse foreslås på nytt av styret

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden