Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Veilys i Bardal

Vær med å støtt opp om dette

 

Bardal Veglysanlegg, 10 år.......hva nå !

Bardal Ungdomslag har de 10 siste årene stått ansvarlig for driften av veglysene i Bardal. Dette har vært et samarbeid mellom Bardals befolkning og Bardal Ungdomslag der folk har deltatt i anskaffelse av lysarmaturer som de enten har kjøpt eller gitt til formålet. Montering og drift/vedlikehold av anlegget er utført på dugnad av ei veglysgruppe, mens utgiftene til strøm er blitt betalt av Bardal Ungdomslag. Veglysanlegget har mottatt årlig økonomisk støtte fra kommunen til drift og vedlikehold på ca. 6000 kr. 

Fra 2009 faller denne kommunale støtten bort. Det betyr at pengene må innhentes på andre måter.  Skal vi fortsatt ha lys i mørket, må bygda ta dette som et felles løft der hver husstand er med og betaler inn et årlig beløp som dekker inn de totale driftskostnadene.

Alternativet er å avvikle hele veglysanlegget i sin helhet.

Vi har gjort et enkelt regnestykke på de faktiske utgiftene der strøm og vedlikehold er tatt med, og har kommet fram til ett årlig beløp pr. armatur på kr. 200.  Vi ber herved om din støtte til fortsatt drift av Bardal Veglysanlegg der du kan betale inn for ett eller gjerne flere lyspunkter a kr. 200,-/år.  Vi er klar over at all ”tigging” kan virke som en belastning, men det er slik at vi har kun oss selv å lite på. Å gi en støtte til veglysanlegget er noe alle drar nytte av, selv om ikke lyspunktet er rett utenfor stuedøra der du bor.

Ta kontakt med: Arne Lindseth. Gunnar Lorentzen eller Trygve Berg-Olsen så setter vi opp avtaler med hver enkelt av dere.

I begynnelsen av oktober vil vi oppsumere hvor mange som har meldt seg . Vi må ha minst 30 avtaler om årlige innbetalinger.

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden