Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøteinnkalling

Bardal Ungdomslag

  ÅRSMØTEINNKALLING BARDAL UNGDOMSLAG 2009

 

Styret i Bardal Ungdomslag innkaller med dette til årsmøte 2009:

Dato:    14.februar 2010

Tid:      kl. 20.00

Sted:    Bardal Bygdehus

Saksliste:

 

Sak 1:              Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2:             Godkjenning av saksliste

Sak 3:              Valg av møteleder og sekretær

Sak 4:              Godkjenning av årsmøtereferat 2008

Sak 5:              Godkjenning årsmelding 2009

Sak 6:              Godkjenning av regnskap 2009

Sak 7:              Godkjenning av budsjett 2010

Sak 8:              Styrets saker

                          a)      Vedtektsendringer – ny § 19 og §20

                          b)      Hva gjør vi med gulvet i salen?

Sak 9:              Innkomne saker

Sak 10:            Godkjenning av aktivitetsplan 2010

Sak 11:            Valg

 

Innkomne saker må være styret i hende innen 07.02.2010

For styret i BUL

Rolf Nikolaisen

Den komplette innkallingen er distribuert til samtlige husstander i Bardal samt noen utenbygds medlemmer. Dersom det er noen som er interessert i å få tilsendt ett eksemplar av meldingen er det bare å ta kontakt

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden