Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Gulvet i salen

Siste nytt

Aller siste om gulvet

Olsrud AS starter trolig med å legge nytt gulv på mandag eller tirsdag , dvs 28 eller 29 juni. Etter en kort tørking av avrettingsmassen legges belegget på . Hele prosessen vil ta ca 14 -18 dager og da er det duket for en vaskedugnad slik at salen kan være klar utleie og eget bruk

Dette har tatt lang tid og vi håper at våre medlemmer og brukere av huset har hatt forståelse for dette.

Styret i BUL og husansvarlig

 

Det ble foretatt ny fuktighetsmåling for ei uke siden og det er fortsatt 96 % relativ fuktighet i betongen like utenfor bardisken og fram til der vannlekkasjen startet.

Trolig må hele denne delen av gulvet meises bort. Dvs den delen som ble påstøpt på gulvet i den gamle garderobedelen. Det har trolig dannet seg vannlomme mellom de to sjiktene i gulvet og dette vanskeliggjør opptørkingen.Fortsatt er det krangling mellom takstfolk og forsikringsfolk om det dekkes dempegulv eller ikke. Vi kjører på med krav om at gulvet skal settes i stand slik det var før vannskaden oppstod.

Med denne sene framgangen vil trolig ikke nytt gulv være lagt før utpå sommeren, eller månedskiftet juni/juli.

Styret vil bli sammenkalt med det første for å bestemme vegen videre.

Styret og husansvarlig var samlet i møte mandag kveld der det ble orientert om problemene med gulvet. Taksmann og folk fra Olsrud AS skulle gjøre tiltak på onsdag morgen og ut fra hva som ble avdekket da stake ut vegen videre.

Etter dette møtet har vi fått følgende tilbakemelding Det viser seg at belegget i garderobedelen etter all sansynlighet likevel ble fjernet før den nye påstøypen ble gjort. Det ble avdekket byggningsmessig slurv fra da bygget var nytt. Fuktsperren som skal ligge over isolasjonen manglet og dermed vil all jorddunst og fukt i grunnen gå rett opp i betongen. Etter nesten 2 år med vannlekkasje i grunnen er det ikke ubetydelige vannmengder som må tørke opp.

I tillegg er det trolig fuktig i grunnen på yttersiden av bygget og her må det nå vurderes å grave ei avlastningsgrøft/drensgrøft for å lede vann fra bakken ut i kanalen på følger grensen ned mot vegen 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden