Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Høst 2011

Info fra Bardal Ungdomslag

 

Kjære bygdefolk

 

Nå er vi i siste halvdel av 2011. Vi ser fram mot en høst med mange aktiviteter. Vi sender nå ut en oppdatert aktivitetsplan med komitelister. Den øverste på listen er komiteansvarlig. Denne vil få tilsendt nødvendige skjemaer til utfylling før aktuelle arrangement. Komiteansvarlig tar kontakt med de andre i komiteen.

 

Vi sender nå ut medlemskapsgiro for 2011. Samtidig vil vi benytte anledningen til å informere om at det enda gjennstår 43.000,- i lån på bygdehuset. Planen er at lånet skal være nedbetalt innen utgangen av 2012.  Arrangementene er med på å dekke faste utgifter som strøm og forsikring. Dette er dessverre ikke nok. I den forbindelse ønsker vi å be alle som vil være med på støtte opp om bygdehuset til å bidra. Dette kan gjøres enten ved å bidra med månedlige avdrag eller en engangssum pr. år. Kontonummer: 4516 16 07375

 

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle som har vært med å bidra og som fremdeles bidrar.

 

Nå er juleloddene kommet, med mange flotte premier. Vi tar fortsatt i mot premier. Dersom noen kan tenke seg til å selge lodd og/eller har premier, ta kontakt med Hanne på tlf: 99369822.

 

Vi håper med dette at så mange som mulig kan stille i komiteer og være med å bidra til vårt felles bygdehus. På denne måten kan vi fortsatt ha mange hyggelige arrangementer sammen i Bardal.

 

BUL: 2011

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden