Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Grendeutvalg

Skiltplan for Bardal

Bardal Grendeutvalg har laget et forslag til ny skiltplan for Bardal og i korte trekk går dette ut på følgende:

  •   Barn i kjørebanen, plasseres i Remmabakken
  •   Ridende hest, rytter; plasseres ved Enga og ved Blyseth
  •    60 km/t  , nedsatt fart gjennom Bardal
  •    Skilt for Wangbrygga: museum m/ kaffe-kopp
  •    Skilt for gårdsmatbutikk, med tegn for servering

Grunnen til at vi ønsker nedsatt fart gjennom bygda er fordi det i de senere åra har kommet mange handi-cap kjøretøy i Bardal samt at det kan forekomme ridende hester på vegen. Om Statens vegvesen godkjenner dette , vet vi ikke men vi skal sende inn en begrunnet søknad før jul om ønske for nye skilter til neste år..

Vi kommer tilbake med mer info om dette senere.

Andre saker som har vært oppe til diskusjon er den gamle info-tavlen som i dag står oppe ved BardalsMat . Denne tavlen kom på plass i 1993 og mye har endret seg siden den gang .  I dag er det verken post , bensinutsalg, medisinutsalg eller dagligvarehandel. Det er heller ingen aktivitet i det som tidligere var Bardal Trebåter bortsett fra den virksomheten  som Aksel driver.  Bygget brukes i dag stort sett som  oppbevaringsplass for småbåter i vinteropplag. Heller ikke gartneriet er der. Det er revet , så infotavlen har i grunnen mange feil. De nye tiltakene er jo heller ikke tatt med .

I tillegg til dette arbeides det med å få til en heldags barnehage i Bardal. Det står nå opp til Leirfjord kommune om de vil at familier i Bardal skal få dette tilbudet som de ønsker.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden