Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Beredskap mot brann

Info fra kommunen

Beredskap mot brann.

Det er tidligere gitt beskjed om manglende brannpumpe i Bardal til brannsjef Nils Johan Nilsen. Formelt er det Nilsen som har ansvaret for brannberedskapen i Leirfjord .

I går fikk jeg beskjed om at det var bestilt ny brannpumpe. Jeg vil tro at den vil være på plass i Bardal i løpet av  14 dager.

 

Vannsituasjonen i Bakkaelva.

Vi har avtale med Arne Lindseth om at han daglig tar ei befaring til vanninntaket, og deretter gir meg beskjed  om situasjonen. Det er nå cirka 1 meter med vann over inntakssilen, og det er fortsatt tilsig fra elva. Det betyr at situasjonen ikke er prekær foreløpig, men som sagt vi sjekker hver dag.

Dersom alt vannet fryser bort i elva, slik at tilsiget stopper helt opp, så har vi problemer.

 

Vi har gjort oss tanker om hvordan en slik situasjon skal løses, men kan vel ikke si at vi har en fullgod løsning. Dersom tilsiget er større lenger ned i elva, vil det være mulig å pumpe vannet inn på nettet via en brannventil.

 

Da vannverket ble etablert , og det bla valgt et inntak i elva, var det forutsatt at det alltid skulle være tilsig fra elva. Det har vist seg å stemme helt fram til i fjor da vi holdt på å bli fri for vann.

 

Situasjonen som oppsto i fjor var delvis selvforskyldt. Om høsten ble det rensket i dammen, og demningen ble forsterket med grus og stor stein. Den feilen som ble gjort i fjor var at det ble gravd for dypt, slik at da det ble lite vannføring i elva rant mesteparten av vannet forbi inntakskummen. Nå har elva vasket meg seg løs masser som den har lagt igjen i dammen, slik at situasjonen i dammen er slik den har vært tidligere.

 

Som sagt situasjonen er ikke prekær foreløpig, men vi  følger med situasjonen kontinuerlig.

Asle Skog

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden