Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

17. mai i Bardal

Årets program samt info fra BUL

~~BARDAL,  arrangementleder  Bardal Ungdomslag

10.00  Høytids – og jubileumsgudstjeneste med historisk sus , Bardal kirke, Sanginnslag v/Aksel og venner

10.45  Samling på kirkebakke      Kransnedleggelse på bauta over  Snorre Jøsevold,v/Svein Erik Sætre    Allsang: «Ja vi elsker dette landet»

11.00  Tog til Wangbrygga – Åshild    serverer skikkelig  «kirkekaffe»

11.30  «EU kampen i grunnlovsperspektiv», foredrag v/førsteamanuensis Roar Madsen

           Minikonsert v/Lise Jaastad , Allsang

           Samtidig arrangeres kulturtilbud for barn på bygdehuset, film o.l

12.45  Kransnedleggelse  bauta over nasjonalforeningen og Bardal helselag v/Arna Meisfjord

13.00  Tog går videre mot bygdehuset.

13.30  Samling på bygdehuset - opplesing fra gamle brev og fortellinger

           «Terje Vigen»,av  Henrik Ibsen,  fremført av Lisa Jaastad

           Allsang

14.30  Festmiddag (gratis) for alle fremmøtte. I tråd med historiske kilder serveres

           Kalvefrikasse og rabarbrakompott.

           Etter middag: leker for barn i alle aldre.

20.30  «Sviskepub» på Wangbrygga

           Marianne Børli Sivertsen og Snorre Magnus Sivertsen har konsert med svisker fra

           diverse stilarter. Åshild serverer mat og drikke som en fortreffelig avrunding på dagen       

 

Annen info fra BUL

Martin Jøsevold ble valgt til ny leder i Bardal Ungdomslag. Styret består ellers av Ronald Griep, Sondre Hansen, Ketil Bårdgård og Jostein Sletvoll.

Årsplan som var sendt ut med årsmeldingen ble vedtatt i sin helhet uten endringer. Bare en lørdagskafe ble flyttet fra 5/4 til 12/4.

En diskusjon omkring info-flyt ble tatt og det framkom klart og tydelig at hjemmesiden bardal.info ikke lengre er informasjonskilde til bygda. Folk bruker Facebook og er lite eller aldri inne på hjemmesiden. Det var planer om en ny utgave av bardal.info nå i 2014 men dette er nå noe usikkert. Hjemmesiden som den i dag fremstår vil høyst sannsylig bli lukket i løpet av kort tid og det nye styret blir da bedt om å få andre til å ta over dette arbeidet .

Redaktør slutter fra og med i dag å oppdatere denne siden

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden