Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i BLM

 

Punkter fra årsmeldingen

 

Innkalling til årsmøte i Bardal Lokalhistorie- og Museumslag. Møtet finner sted på  BardalsMat AS  

Fredag 18 februar , år 2005, kl 1930

Saksliste:

·                   Valg av møteleder (ordstyrer)

·                   Godkjenning av innkalling

·                   Godkjenning av saksliste

·                   Referat fra årsmøte 2004 og godkjenning

·                   Årsmelding for 2004 og godkjenning

·                   Regnskap for 2004 og godkjenning

·                   Budsjett/årsplan 2005, godkjenning

·                   De nødvendige valg ( se vedlegg fra valgnemd )

·                   Styrets saker ( Utleie av Wangbrygga på års basis )

·                   Innkomne saker ( leveres til styret innen ………..)

·                   Varm rett !!

Etter årsmøtet !!

Anna Lisa holder minikåseri om Bardal  ca 1900 

Styret ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til årsmøtet for år 2005  Det serveres varmrett med øl/vin under årsmøtet.  Drikke utenom dette betaler hver enkelt selv.

For å få en viss oversikt både for BLM og BardalsMat , ønsker   vi tilbakemelding til styret på hvem som kommer.

Ring styret  og gi beskjed eller skriv deg på liste utlagt på BardalsMat

Det vil være en egenandel på kr. 75,- pr person. Denne avgiften vil også gjelde som medlemskontigent for 2005 og de som betaler denne får også stemmerett på årsmøtet

 

Vel møtt til et spennende årsmøte i ny form!                   

 

 Styret i BLM har i 2004 bestått av følgende personer:

 

Leder: Trygve Berg-Olsen

Nestleder: Arne Grimstad

Sekretær: Martin Jøsevold

Styremedlemmer: Aksel Vassdal og Ole Petter Johannesen

Som varamedlemmer har Åshild Bårdgård og Magni Sandal fungert

Revisorer for 2004 : Laura Breimo og Ebba Igeland med Solfrid Hansen som vara.

Kasserer for 2004 : Anna Lisa Bårdgård

Valgkomite 2004: Arna Meisfjord ( leder ) ,Gunnar Lorentzen og  Jostein Sletvold

For 2005 er følgende på valg:

Det skal velges ny leder: Trygve Berg-Olsen er på valg

Nestleder :Arne Johan G. Blyseth er på valg

Styremedlem : Aksel Vassdal er på valg

Styremedlemmene Martin Jøsevold og Ole-Petter Johannesen sitter et år til

Det skal også velges inn nytt medlem i valgkomiteen  og de øvrige funksjonene som kasserer og revisorer skal velges av årsmøtet

Årsmelding 2004

 

Laget:

Medlemstallet for 2004 har vært stabilt men lavt. Tar vi med det totale antall medlemmer , både de som betaler og som ikke har betalt medlemsavgift, er medlemmstallet rundt 35 stykker. Laget har for tiden

7 betalende medlemmer og styret har hatt i alt 4 styremøter hvor det ble behandlet 15  styresaker

Aktiviteter:

2004 har på mange måter vært et langt hvileskjær for laget og styret,  men noe er blitt gjort .

Det er bygget ny melkramp og denne er plassert ut. Den ble ikke gjort helt ferdig før den ble montert. Beising mangler !!

Økt salg fra ”Galleri Bardal” er positivt å ta med.

BLM har også i 2004 tatt opp mer video og i fjor sommer ble Vally Stensen intervjuet oppe på Mastermoen. Et fint innslag i fint og varmt sommervær.

BLM tok også initsiativ til en opprydningsdugnad på Bardal Kirkegård i fjor vår

 

Wangbrygga/drift:

Det var åpen brygge også sommeren 2004. Vi klarte ikke så mange helger som vi hadde på planen , men brygga har vært utleid til flere selskaper i tillegg til de vanlige åpningstidene. Sent i fjor hadde Helgeland Regionråd møte på brygga som ble meget vellykket og det har også vært en del overnattinger .

Brygga er fortsatt etterspurt som selskapslokale og her ligger absolutt et potensial for driften .

Bygninger/vedlikehold:

  1. Wanbrygga

Vi fikk ikke malt brygga i 2004…heller, men dette er satt opp som prioritert sak for 2005. Det ble besluttet å kjøpe inn nytt kjøkken til brygga . Kjøkken er kjøpt inn , men det er ikke ferdig montert ennå. Etter planen skal dette være på plass innen 1 mai 2005.

I fjor høst røk den ene varmtvannsbeholderen og denne skal Leirfjord kommune erstatte med ny. Det er registrert to løse takstein og et løst vindskibord på taket mot Bardalselva. I tillegg er det utbedret pålegg fra HelgelandsKraft på en jordfeil på komfyren og at det manglet en del kupler på noen takarmaturer. Det er byttet et blandebatteri på handvasken på WC ved mellageret.

2.    Gammelskola og Borgen

Det er ikke fortatt noe vedlikehold på Gammelskola. Det nyrestaurerte klasserommet har ikke vært i bruk i 2004. Borgen har vært svært godt besøkt og den ser ut til å klare seg bra tross alle besøkende

Økonomi:

Økonomien for laget er fortsatt lys . Laget fikk midler fra ”Områdetiltak Bardal” til å gruse opp vegen fra flytebrygga og opp til Elvstrand. En del arbeid står fortsatt igjen og vil bli tatt som dugnad utover våren.

Oppgjøret etter Melkrampen ( STILK-midler) viser ballanse og er oppgjort. All gjeld er betalt og Helselaget har fått tilbake sine penger.

Vi takker Helselaget for deres tålmodighet.

Viser til vedlagt regnskapsoversikt. Revidert regnskap vil bli framlagt på årsmøtet.

 

Styrets vurderinger av lagsarbeidet i året som har gått:

Det har vært lav aktivitet i laget utenom selve driften av Wangbrygga. Dette tar så mye av tiden at det går ut over den vanlige museumsdriften. Det er brei enighet i styret om  å sette ut driften av Wangbrygga til frittstående personer slik at tilbudet opprettholdes. Dermed kan BLM sysle med det de er best til, ta vare på lokalhistorien og gamle gjenstander som laget har .

Styret vil framlegge en sak på årsmøtet som omhandler utleie. Samarbeidet innad i styret har fungert meget bra.

Nye utfordringer i 2005:

I korte trekk vil dette dreie seg om å ferdigstille brygga for sesongen 2005 med nytt kjøkken, ny oppvaskmaskin og ventilator samt å beise brygga, gammelskola ( en vegg) og selvsagt melkrampen.

Driften av brygga er beregnet utleid fra og med 1. mars under forutsetning at dette godkjennes av årsmøtet 2005.Internettsidene for Bardal:

 Det er kommet inn mange nye ideer fra personer som har lyst til både å skrive og å legge inn bilder fra Bardal. Bl.a. et forslag på å lage et album med bilder av alle husene i bygda som også kan inneholde opplysninger om husene .

Det er også laget en stor ”side” om husmannsplassene i Bardal ( Anna Lisa og Arne ) og denne håper vi også kan komme inn på  hjemmesiden til Bardal.

Styret beklager at oppdateringen av sidene ikke alltid er i rute men dette håper vi skal bedre seg

 

Adressen er : http://www.bardal.info/

 

Trygve Berg-Olsen

Leder av BLM 2004

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden