Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøtet 2005 i BUL

 

Nytt styre valgt !

Årsmøtet i Bardal Ungdomslag var 27 januar og kun 14 medlemmer møtte opp. De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått og følgende valg ble gjort:

Ny leder: Liv Johanessen tok gjenvalg

Nestleder: Peter Berg-Olsen, sekretær Marthe Berg-Olsen

Styremendlemmer : Line Kristiansen og Jan Egil Skar

1. vara og møteplikt på alle styresmøter: Odd Arne Stavik

Ellers små forandringer i andre verv

En av hovedsakene som ble tatt opp var 17.maifeiringen i Bardal . Det ble bestemt at feiringen skulle flyttes noe fram i tid på dagen slik at Bardal Barnehage kunne delta i toget på Leland og at alle lag i Bardal skulle gå sammen om et felles arrangement i Bardal som hadde Unionsoppløsningen i 1905 som hovedtema.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden