Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Info fra Grendeutvalget i Bardal

 

Møte på Ungdomshuset onsdag 2 februar

Det møtte opp mellom 20 og 25 stykker til møtet. Det ble presentert en del av det som grendeutvalget i Bardal har jobbet med det siste året  og samtidig ble det gjennomgått og svart på et dusin spørsmål fra kommuneadministrasjonen om det forestående kommunestrukturprosjektet.

Grendeutvalget har hatt følgende saker oppe til behandling.

  1. Skiltplan for RV 808 , 60 km/t gjennom bygda etc
  2. Flytting av infotavlen
  3. Bru over Skarpsundet mot Hemnes
  4. Møte med kommunestyrerepresentantene i Bardal før hvert kommunestyremøte
  5. Få tilbake poststedsnummeret og poststedsnavnet 8897 BARDAL
  6. Deltagelse på seminar om familieeide grendeskoler på Stjørdal
  7. Kommunestrukturen , prosjekt
  8. Opprydding i Bardal , fjerning av søppel og gamle bilvrak osv
  9. Et ti-talls møter og brev om fortsatt barnehage i Bardal

Grendeutvalget vil legge ut et resyme fra kveldens møte på ungdomshuset om prosjektet om kommunestukturen i Leirfjord når dette er ferdig skrevet.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden