Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Kirkeforening

Infro fra Ella Vassdal

 

Info fra Bardal Kirkeforening.

 

Bardal Kirkeforening ble startet 14 november 1996. Det er en liten forening nederst i hjørnet. Da det ble slutt med Bardal Menighetsråd mente vi det var bruk for en forening som kunne ivareta kirkens interesse i Bardal.

Foreningen er også styre for Bardal Blomsterfond.

Kirkeforenginen tar seg nå mest av koseting som kirkekaffe en og opptil to ganger i året og om våren har vi også dratt i gang doning på kirkegården , så nær som i fjor vår.

 I 1998 fikk vi rettet opp mange gravminner som stod skakk og skjev og vi fikk fylt i noen dype dumper som kunne være skumle dersom noen trådde nedi

Gjerdet rundt kirkegården fikk vi også malt denne sommeren. Det gikk med hele 30 liter maling , betalt av blomsterfondet.  En tusen takk til alle som var med og malte.

Blomsterfondet har også betalt for å få oppusset gamle gravminner  ( frisket opp skriften ) og dette skal vi også fortsette med. Sommeren 2003 sørget kirkeforeningen for at kirkevinduene ble vasket både utvendig og innvendig. Dette ble gjort i forbindelse med at Museumslaget satte inn de fargede glassene i vinduene igjen og behovet for blanke vinduer meldte seg.  Vi har også kjøpt inn maling for å få malt de samme vinduene . Planen var å få dette gjort i fjor vår. Det er Laura Breimo som holder styr på pengene. Hun er kasserer i laget.

Beholdning i laget pr vår 2004 var:

Kirkeforeningen:                                     kr. 11232,-

Blomsterfondet:                                       kr. 20176,-

 

Sammensetning av styret:

Leder:                                          Ella Vassdal

Nestleder:                                    Reidun Amundsen

Styremedlemmer:                       Solfrid Hansen

                                                      Gunvor Nikolaisen

 

Kasserer:                                     Laura Breimo

Vara til styret:                            Liv Bårdgård

                                                      Rakel Angelsen

 

Revisor :                                      Aksel Vassdal

                                                     Anita Berg-Olsen

 

Bardal Kirkeforening

Ella Vassdal , leder

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden