Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Privat skole og barnehage

 

Arbeidet er startet !

Som vi vet er Leirfjord kommune ikke villig til å gjenåpne Bardal Skole. Vi har grunn til å tro at kommunen heller vil satse på Sørlandet Oppvekstsenter i Levang.

Foreldre i Bardal har sagt at de helst vil slippe å kjøre barna til Levang morgen og kveld. Dette gjelder da spesielt barnehagebarna. En eller annen form for skolebarntransport vil det sikkert bli, men kanskje da bare med personbil. Transport med buss er noe usikkert i disse anbudstider og det er ikke sagt at denne ordningen vil fortsette fra høsten.

I alle fall er det valgt ei gruppe på 5 stk. som i første omgang skal jobbe med privat barnehage i Bardal og gruppa skal ha ferdig ei foreløpig utredning innen 10 mai dette år. Det forutsettes at det startes opp privat barnehage på full tid fra høsten 2005.

Samme gruppa skal også arbeide med å starte ei Montesorrie-skole i Bardal fra høsten 2006 og denne skola skal fange opp barn fra 0 til og 7 klasse. Opplegget skal også omfatte barnehage, skole og SFO. Det som kan velte planen for ei privat skole er selvsagt kostnadene som faller på hver enkelt familie, men gruppa har planer om å invitere ledere og lærere fra andre tilsvarende skoler slik at disse kan legge fram kostnadene , ulempene og fordelene med ei slik skole. Når dette møtet er holdt vil det bli tatt endelig stilling til om vi skal fortsette arbeidet også med ei privat skole.

Vi skal legge ut mere info etter hvert

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden