Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Driftsplan for elgforvaltning

Leirfjord kommune har godkjent forvaltnings- og driftsplan for elg i Leirfjord Øst perioden 2005 til 2008.

Elg i hagen hos Gunnar Sætre

Elg i hagen hos Gunnar Sætre

Forvaltningsplanen for Leirfjord Øst i Leirfjord kommune omfatter elgstammen i området. Driftsplanområdet omfatter områdene fra Levang til Bardal, samt området i tilknytning til Neverlia og deler av Leirvika i Hemnes kommune. Tellende elgareal er 71.725 dekar for hele planområdet. Det er lagt til grunn 6.000 dekar i minsteareal for hver elg som kan felles. Beskatningen av elgstammen er basert på avtale mellom driftsplanområdet og Leirfjord kommune. Beskatningsplanen anses som driftsplanområdets viktigste virkemiddel for å regulere bestanden i forhold til målsettingene.

Det har vært avholdt elgtelling i 2005, og tellingen antok at det var 26 dyr i planområdet. Sist det var avholdt elgtelling var i 2000, og antallet elg ble den gang telt og antatt til 7 dyr. Økningen har vært størst i jaktfeltene Austvika/Haugjord og Neppelberg. Økningen av dyr som er sannsynliggjort gjennom tellingen viser seg også i observerte dyr langs etter veien ellers i året. Registrerte ”sett elg skjema” indikerer også en økning i bestanden. I Levang synes dette også gjennom stort beitepress på trær. Antallet registrerte påkjørsler av elg med bil har også økt i takt med bestanden. Det er en målsetting i planperioden at det skal felles flere dyr enn forrige periode, til sammen 13 dyr i 2005 og 15 dyr i 2008. 

Ansvaret for forvaltningen og gjennomføringen av driftplanen er av grunneierne lagt til eget styre. Styret består av leder for hvert jaktfelt, hvor lederen/kontaktperson er valgt blant disse. Kontaktperson og leder for Leirfjord Øst er Ronald Langseth.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden