Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal private Barnehage

Kommunen er ikke helt positiv

Kommunestyret i Leirfjord vedtar 16 juni at Bardal private barnehage får inntil 300 000 pr år i kommunalt tilskudd. I tillegg kommer foreldrebetaling. Selv om alle barna i Bardal er med på dette tilbudet , blir økonomien marginal.Budsjettet viser en underdekning på ca 50 000,- Dette kunne hentes inn ved å ta f.eks vasking i barnehagen på dugnad men styret har vurdert dette og finner det ikke interessent.

Styret har vedtatt  at Bardal foreløpig skal beholde det kommunale tilbudet på 3 dager og prøve å finne ei løsning på de 2 resterende dagene. Det er sendt et svar til OK-sjefen om dette vedtaket og dette vil bli lagt fram som vedlegg til saksmappa på kommunestyremøte.

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden