Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Underskriftskampanjen

Hemnes Vel og Bardal Grendeutvalg

Det ligger lister ute på flere plasser og over 1000 har allerede skrevet navnet sitt på til støtte for å bevare fergeforbindelsen mellom Hemnesberget og Leirvika.

Listene ble laget i begynnelsen av mai og både Hemnes Vel og Bardal Grendeutvalg stod som initsiativtakere. I ettertid er vi blitt klar over at Hemnes Vel formelt ikke var med siden de ikke hadde styrebehandlet denne saken.  Dette ønsket Rana Blad å lage et sensasjonsoppslag på men både Hemnes Vel og Bardal Grendeutvalg gjorde det helt klart for journalisten at ingen ønsket å fokusere på noe som kunne skade saken. Bardal Grendeutvalg har vært i kontakt med leder av Hemnes Vel og beklaget at deres navn ble brukt. Leder av Hemnes Vel gav likevel klart uttrykk for at de støttet listen fullt ut og ønsket å være med. Grunnen til misforståelsen skyldes at Hemnes jobbet med en annen sak som var like viktig og ville ikke fronte to saker samtidig mot Fylkestinget. Deres fanesak var å få sikret midler til RV 808 og dette er nå i boks. Det gjenstår noen millioner ennå men dette vil komme på plass etter hvert. Bardal Grendeutvalg og Hemnes Vel er blitt enige om å la listene ligge ute en stund til for så å gå ut samlet med en presentasjon av listene. Hele Hemnesberget er 100 % bak og alle som en ser viktigheten av at fergeforbindelsen fortsetter , også etter en eventuell Toventunell.

Bardal 16 juni 2005 

Bardal Grendeutvalg

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden